A legjobb biztonságtechnikai rendszer gazdiknak
2018-05-04
Hogyan talált meg egy arcfelismerő rendszer több ezer eltűnt gyermeket?
2018-06-13

Biztonságos társasházak – OTP Business Társasházi Pályázat 2018

Az OTP Business a pályázat céljainak megvalósulása érdekében pályázatot ír ki társasházak és lakásszövetkezetek részére. A pályázat célja elősegíteni a lakóközösségek életminőségét javító projektek megvalósulását. Az egyszerűen kitölthető pályázat segítségével így a lakók olyan felújításokat valósíthatnak meg, amire a háznak egyéb forrásból nem lenne fedezete, vagy annak megvalósítása sokkal későbbre tolódna.

A pályázat célja

A társasházak/lakásszövetkezetek szűkebb környezetének minőségi korszerűsítése, szépítése, rendezettebbé tétele, a közösségi élet kialakításának, fenntartásának támogatása, a lakóépületek és a lakók biztonságát szolgáló fejlesztések támogatása és ezeken keresztül a közösségi kezdeményezések ösztönzése.

A pályázók köre

A pályázaton bármely társasház és lakásszövetkezet részt vehet. A díjazásban részesülő társasháznak/lakásszövetkezetnek a díj átvételekor rendelkeznie kell bankunknál társasházi pénzforgalmi bankszámlaszerződéssel. A bankunknál társasházi pénzforgalmi bankszámlaszerződéssel nem rendelkező társasházak/lakásszövetkezetek számlanyitási akció keretében 6 havi számlavezetési díj elengedése mellett nyithatnak bankszámlát.

Pályázati díj és kategóriák

A pályázati díj formája vissza nem térítendő támogatás. Pályázatot a pályázati céloknak megfelelő feladatokra az alábbi kategóriákban lehet benyújtani:

- I. kategória: Ezermester

Ezen kategória a társasház vagy lakásszövetkezet üzemeltetésének hatékonyságát támogató pályázatokat foglalja magában. Ide tartozik többek között a szigetelési, korszerűsítési, felújítási és építési munkálatok, valamint a környezettudatos életvitellel kapcsolatos beruházások (például a szelektív hulladékgyűjtés, tárolás, lakossági sütőolaj és zsiradék hulladék elkülönített gyűjtésének megoldása) is. De ebben a kategóriában találhatóak az adminisztráció fejlesztésével kapcsolatos beruházások, amelyek a ház műszaki üzemeltetését, energiahatékonyságát, pénzügyi és egyéb ügyviteli folyamatait hivatottak támogatni (például az intelligens és informatikai eszközök, társasházi ügyviteli szoftverek beszerzése). Mindezek mellett ez a kategória magában foglalja az energiahatékonysági felújítások, beruházások (például megújuló energetikai eszközök telepítése, fűtési- és melegvíz-rendszerek korszerűsítése); szerkezeti elemek karbantartási munkálatait is. Ide a társasházak vagy lakásszövetkezetek és a lakók biztonságát, védelmét szolgáló fejlesztéseket célzó pályázatok tartoznak. Magában foglalja többek között a lépcsőházak és lépcsők balesetmentesítését, az épületek akadálymentesítését, a lakóházhoz tartozó helyiségek és külső telekrészek tűz-, vagyon és egyéb irányú védelmét; illetve a gyermekek és idősek biztonságos közlekedését segítő beruházásokat (például védelmet, biztonságot növelő berendezések - digitális kaputelefon rendszerek, világítás, mozgásérzékelők, kamerarendszerek - kiépítése, felszerelése, korszerűsítése) is.

- II. kategória: Biztonság

Ide a társasházak vagy lakásszövetkezetek és a lakók biztonságát, védelmét szolgáló fejlesztéseket célzó pályázatok tartoznak. Magában foglalja többek között a lépcsőházak és lépcsők balesetmentesítését, az épületek akadálymentesítését, a lakóházhoz tartozó helyiségek és külső telekrészek tűz-, vagyon és egyéb irányú védelmét; illetve a gyermekek és idősek biztonságos közlekedését segítő beruházásokat (például védelmet, biztonságot növelő berendezések - digitális kaputelefon rendszerek, világítás, mozgásérzékelők, kamerarendszerek - kiépítése, felszerelése, korszerűsítése) is.

- III. kategória: Közösségépítés

Ez a kategória a társasház vagy lakásszövetkezet minden tagja által igénybe vehető, közös helyiségeket (klubszoba, edzőterem) fedi le. Az ezen kategóriában előforduló leggyakoribb pályázati célok a közös használatú szabadtéri területek fejlesztése (kerti sütő-főző hely, pihenőhely, parkosítás, kertépítés, dísznövények telepítése, gyepesítés stb.); biciklitároló kialakítása, felújítása. Ebben a kategóriában pályázhatnak továbbá akkor is, ha a gyermekek életterének minőségi javítása a céljuk, vagy pedig a felnőtt szabadidős területek és gyermek játszóhelyek kialakítása, felújítása, EU-szabvány szerinti átalakítása.

- IV. kategória: 10 éves jubileumi különdíj

A 10 éves jubileum alkalmával a fenti három kategórián kívül eső bármely olyan megoldás beadható a Jubileumi különdíj kategórián belül, ami a lakóközösség mindennapjait, a társasház körülményeit javítja. A társasház lakóinak leginkább megfelelő célokat foglalja magában, például ha a garázsban minden gépkocsi beállóhoz elektromos töltési lehetőséget szeretnének; esetleg a lakásokba távolról, online leolvasható mérőórákat kívánnak beüzemeltetni; vagy a közösségi tereken, lobbyban, tetőteraszon ingyenes és biztonságos wifi szolgáltatás kiépíttetése a cél.

Díjazás:

A pályázat a fenti kategóriák mindegyikében külön első, második, harmadik, negyedik és ötödik helyezettet hirdet: - I. helyezés: 1 800 000 Ft (bruttó támogatási összeg) - kategóriánként - II. helyezés: 1 400 000 Ft (bruttó támogatási összeg) - kategóriánként - III. helyezés: 1 000 000 Ft bruttó támogatási összeg) - kategóriánként - IV. helyezés: 500 000 Ft (bruttó támogatási összeg) - kategóriánként - V. helyezés: 300 000 Ft (bruttó támogatási összeg) - kategóriánként

További nyeremények:

- Az első 500, teljes körű pályázati anyagot benyújtó induló a Társasházi Háztartás (THT) szaklap egy éves előfizetését kapja. - A nyertes társasház/lakásszövetkezet pályázatának benyújtója pedig 100 000 forint értékű ajándékutalvánnyal kerül jutalmazásra.

A részvétel feltételei

- A benyújtott pályázat kizárólag épületre, közös tulajdonú épületrészekre, építményekre, illetve a hozzájuk tartozó földrészletre, valamint nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozhat. - A nyertes társasház/lakásszövetkezet számára a díj összegének kifizetése kizárólag bankunknál vezetett társasházi pénzforgalmi számlára történik. - A pályázatot a társasház/lakásszövetkezet törvényes képviselője, megbízottja nyújthatja be. Nyertes pályázóknál a kiíró ezt jogosult ellenőrizni. - Pályázni csak a pályázati kiírást követően elkezdett, még meg nem valósított felújítási/beruházási tervekkel lehet, már elkészült projektekkel nem.

Szükséges információk és csatolandó dokumentumok

Az érvényes pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell: - a pályázó társasház/lakásszövetkezet adatait (név, cím, lakások és lakók száma), a képviseletét ellátó magánszemély/cég adatait, illetve a pályázati kapcsolattartó adatait (amennyiben azok eltérnek a közös képviselő adataitól); - a pályázati kategória megjelölését; - a pályázati költségvetést (munkadíj és anyagköltségek összege); - a megvalósítás időbeli ütemtervét (munkálatok kezdésének és befejezésének dátuma); - a pályázat keretében megvalósítandó munka rövid ismertetését (legfeljebb 2000 karakter terjedelemben), valamint a megvalósításban résztvevő lakók számát; - legalább 3 db (legfeljebb 10 db) színes fotót (elektronikus formátumban) a jelenlegi állapotról, amely a megvalósítás konkrét helyszínét mutatja be (PNG, JPG vagy PDF formátumban, a fájlméret fájlonként nem haladhatja meg a 2 MB-ot); - amennyiben rendelkezésre áll, tervrajzot vagy látványtervet (Nem szükséges műszaki dokumentáció, de egyértelműen tükrözze a terv lényegét).

Pályázat benyújtása

A pályázatot a megadott határidőig, és kizárólag online úton - a http://www.otpbusiness.hu/tarsashazipalyazat weboldalon a "Pályázati adatlap kitöltése" gombra kattintva megjelenő űrlapon keresztül lehet benyújtani. A kitöltés végeztével az egyedi azonosítóval ellátott pályázati adatlap letölthető az oldalról.

A pályázatok beküldési határideje: 2018. június 17. (23:59).

A késve vagy hiányosan leadott, valamint a nem a pályázati célnak megfelelő pályázat érvénytelen.

Értékelés

Az értékelést szakmai zsűri végzi. A pályázat elbírálásának szempontjai: - a pályázat megvalósítása mennyire szolgálja a közösségi érdekeket; - kategóriától függően: a pályázat mennyire szolgálja a társasház/lakásszövetkezet szűkebb környezetének minőségi javítását, szépítését, rendezettebbé tételét, biztonságát, és mennyire támogatja a közösségi életet és kezdeményezéseket; - technikai, pénzügyi megvalósíthatóság, ötletesség; - a lakók által vállalt közös munka mennyisége a tervezésben, illetve a kivitelezésben.

Az értékelés határideje: 2018. július 20.

A pályázat eredményéről a nyerteseket 2018. augusztus 09. - 2018. augusztus 17. között telefonon és írásban is értesítjük. Az eredmény megtekinthető lesz a http://www.otpbusiness.hu/tarsashazipalyazat weboldalon. A pályázat elnyerése esetén a Pályázó vállalja, hogy 2018. december 7-ig befejezi a fejlesztés/beruházás megvalósítását és a kiíróhoz írásban eljuttatott összefoglalóban elszámol a kapott támogatással, illetve az esetleges saját forrással a pályázó nevére kiállított és a kiíróhoz igazoltan beérkezett számlák alapján.

Egyéb fontos tudnivalók

- A pályázat nyílt, egyfordulós. - Több társasház/lakásszövetkezet együtt is pályázhat (ebben az esetben valamennyi "együttes" részvevő adatait - lásd pályázati adatlap I-III. pontjait - kérjük feltüntetni). - Egy társasház/lakásszövetkezet több kategóriában is pályázhat, illetőleg egy kategóriában különböző célokra több pályázatot is benyújthat, azonban egy pályázati adatlapon csak egy kategória jelölhető meg, illetve csak egy pályázati projekt nevezhető. - Minden egyes pályázat esetében külön adatlapot kell kitölteni, és minden egyes pályázathoz mellékelni kell a csatolandó dokumentumokat is (felsorolást lásd az adatlapon). - A pályázati anyagokat a kiíró bizalmasan kezeli, más jogi vagy egyéb felelősséget a pályázattal, illetve pályázóval szemben nem visel. - A kiíró pályázatot nem őriz meg, és nem küld vissza. - A pályázó hozzájárul, hogy a feldolgozásban és értékelésben résztvevő és közreműködő megbízottak és szakértők a pályázati anyagokat megtekintsék és megismerjék. - Amennyiben a pályázat nem felel meg a jelen pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, a kiíró azt érvénytelennek tekinti. - A kiíró jogosult arra, hogy a pályázatok értékelése előtt a pályázatban szereplő épületrészt, helyszínt megtekintse. - A pályázó tudomásul veszi, hogy ha pályázata megvalósításához hatósági engedély(ek) szükséges(ek), az(ok) beszerzése a pályázó feladata és felelőssége, továbbá a megvalósítással kapcsolatban felmerülő jogi felelősség a pályázót terheli. - A játszótérnek a 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet előírásainak meg kell felelnie. - Pályázó a pályázat beadásával elfogadja, hogy a pályázatban leírt felújítás/beruházás megvalósításának költsége és az elnyert vissza nem térítendő támogatás összege közötti különbözetet önerőként biztosítja. - A pályázó a pályázat benyújtásával és a pályázati támogatási szerződésben hozzájárul ahhoz, hogy ha pályázatát a zsűri nyertesként értékeli, nevét, címét, pályázatának tartalmát a kiíró - az általa megbízottak közreműködésével - nyilvánosságra hozza, valamint ahhoz, hogy a nyertes pályázatot, annak megvalósítását, illetve a megvalósítás szakaszairól készült dokumentációt a nyilvánosságnak bemutassa (pl. cikk, riport, esettanulmány, fénykép, stb. formájában). - A pályázó hozzájárul, hogy ha pályázatát a zsűri valamely kategória, nyerteseként értékeli, a kiíró vagy megbízottja a munkálatok menetét előre egyeztetett időpontokban a helyszínen ellenőrizze. - A kiíró a pályázati kategóriák nyertesével/nyerteseivel szerződést köt, amelyben a felek meghatározzák a pályázati terv megvalósításával kapcsolatos részleteket. - A pályázat online beadásával a nyertes pályázó egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a fejlesztés/beruházás megvalósítására a pályázati támogatási szerződést 2018. augusztus 28-ig OTP Bank Nyrt.-vel megköti. - Ha a kiíró a pályázat nyertesével/nyerteseivel a pályázati támogatási szerződés feltételeiben nem tud megállapodni, és 2018. augusztus 28-ig a szerződés nem jön létre, úgy a kiíró jogosult új nyertest hirdetni, és vele szerződést kötni. - A kiíró a pályázati díjat a nyertes pályázók számára külön szerződésben foglaltak szerint, a pályázati terv megvalósításának befejezését és ellenőrzését követően, a pályázó nevére kiállított és a kiíróhoz igazoltan beérkezett számlák alapján egy összegben utalja át. A pályázat jogi természetét tekintve a pályázaton résztvevők felé intézett felhívás a pályázati munkatervek benyújtására. Ezért a nyertes pályázatra adott elfogadó nyilatkozatként kizárólag a Bank részéről kezdeményezett szerződésben tett nyilatkozat tekinthető. A pályázattal kapcsolatos további tájékoztatás az OTP Bank fiókjaiban és a http://www.otpbusiness.hu/tarsashazipalyazat weboldalon érhető el. A pályázattal kapcsolatos dokumentumok letölthetők a http://www.otpbusiness.hu/tarsashazipalyazat honlapról.

Kérdése, véleménye van? Küldje el most!    Az üzenet elküldése után munkatársunk hamarosan választ küld Önnek, vagy igény szerint visszahívja.
    Megadott adatai biztonságban vannak, másnak nem adjuk át azokat.
    Az Ön lakóközössége is szeretné értékeit biztonságban tudni?

    Cégünk ilyen megfigyelő rendszerek tervezését és telepítését végzi. Kérje ki tanácsainkat, hívja munkatársunkat ezen a telefonszámon!
    (+36) 46 / 414 - 050